My Cart
0.00 

Obchodní podmínky

1. Základní údaje  

Dodavatel

Mojmír Učeň, Komenského 12, Boskovice

IČO: 185 44 444

DIČ: CZ6506060088

Dodavatel je plátcem DPH.

(dále jen “dodavatel”)

2. Objednávka zboží

Přehled zboží na stránkách www.monielli.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Minimální hodnota objednávky je 1200 Kč včetně DPH. Prodejce si vyhrazuje právo na změny cen již objednaného zboží z důvodu neustálého kolísání cen na trhu.

3. Bezpečnost a ochrana informací

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Dodavatel veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá dodavatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

4. Informace o produktech

Informace a obrázky v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

5.Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka. Musí se však o tom vzájemně telefonicky informovat. Pokud vzniknou náklady dodavatele před zrušením objednávky, je zákazník povinen tyto náklady uhradit. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

6. Reklamace

Při doručení zboží je kupující povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží. Reklamace na množství a zjevné vady bude uplatněna ihned při dodávce zboží, ostatní vady po zjištění v rámci platné záruční lhůty. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30-ti dnů. Reklamace můžete zasíat e-mailem na objednavky@monielli.cz.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez

přechozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 30.4.2016.